پیش ثبت‌نام رایگان رویداد آغاز شد!

Home-ایونت دوم IIF

-ایونت دوم IIF

- ویدئو ایونت اول جشنواره سرمایه گذاری:

-افرادی که در این ایونت حضور دارند:

- درباره جشنواره سرمایه‌گذاری

این رویداد نه تنها مکانی برای دید و بازدید و شناخت افراد جدید است بلکه می‌تواند به عنوان یک پلتفرم برای تبادل دانش و تجربه عمل کند. ما هدف داریم این رویداد را به یک منبع یادگیری و ارتقاء دانش برای همه سرمایه‌گذاران، چه کهنه کار و چه تازه کار، تبدیل کنیم.

 

هدف ما از برگزاری بزرگترین رویداد سرمایه‌گذاری در ایران، ایجاد یک پلتفرم ارزیابی شفاف و معتبر برای این شرکت‌هاستبا نگاهی حرفه‌ای و تخصصی، قصد داریم به بررسی عملکرد شرکت‌های فعال در این حوزه بپردازیم🔍🎖️

  • به دلیل وجود محدودیت در فضای ایونت، خواهش‌مندیم در صورت داشتن همراه، حتما از قبل هماهنگ بفرمایید🙏
زمان رویداد

در دعوت نامه فیزیکی درج شده است

محل برگزاری

رستوران سینسیر (Sincere)